in Nàng

Marvejols: Jean-François Deloustal từ chức vị trí của ông Thị trưởng lioa 50kva

Tin đồn đã đi qua các đường phố của Marvejols kể từ lioa 50kva cuối tuần trước. Đó là chính thức, Jean-François Deloustal quyết định từ chức từ các bài viết của thị lioa 50kva trưởng. Đây là một bước ngoặt mới làm rung chuyển thành lioa 5kva phố Marvejols . Đối mặt với một…

Continue Reading
in Nàng

Chữ “trinh”, ai dám trách ai?

Tại sao lại trách cứ một cô gái không còn trong trắng? Thực ra có rất nhiều lý do khiến cô gái trao thân cho một người đàn ông, và người luôn nói yêu họ chắc gì đã còn trong trắng? Thời đại hiện nay, việc một người đàn ông “giữ thân như ngọc” trước…

Continue Reading