in Kinh nghiệm hay

com dưới đây để biết thông tin về các chương trình học trực tuyến Dịch vụ sơn tường nhà

Một số trường kỹ thuật và trường cao đẳng nghề cung cấp các chương trình đào tạo có thể chuẩn bị cho sinh viên. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, các họa sỹ và những nhà buôn giấy phải đối mặt với sơn gốc chì trong công. epa. gov ). Các chương trình học về sơn nhà và các chương trình học nghề bằng giấy thường yêu cầu các ứng viên đã đạt.

Các chương trình này mất 2-4 năm để hoàn thành và có thể tích hợp đào tạo có trả tiền, trong công việc với hướng. Vì có rất ít chương trình giáo dục tập trung vào tranh sơn dầu và giấy dán tường, nên những người khát vọng có. Các chương trình đào tạo Dịch vụ sơn tường nhà như Dịch vụ sơn tường nhà những chương trình dưới đây thường bao gồm các khóa học về vẽ tranh hoặc giấy dán. Đào tạo Xây dựng Trang chủ
Khoá Bảo trì Tài sản
Bằng cấp trong trang trí nội thất
Tùy chọn học tập từ.

Kiểm tra các bài viết Study. com dưới đây để biết thông tin về các chương trình học trực tuyến. Khóa học Thiết kế nội thất miễn phí trực tuyến
Văn bằng trực tuyến cho trang trí nội thất
Bằng Thiết kế Nội.

Việc làm cũng có thể được cung cấp tại các tổ hợp căn hộ lớn, bệnh viện, nhà máy hoặc trường học. Các họa sỹ trong nhà và những người giấy tờ có thể muốn mở rộng cơ sở khách hàng bằng cách cung cấp các dịch. Đọc các bài báo dưới đây để tìm hiểu về các cơ hội việc làm có liên quan. Họa sĩ bề mặt
Người say mê
Thiết kế nội thất
Thông tin việc Làm và Thông tin Lương
Theo Cục Thống kê Lao động. bls. gov ).

Vào tháng 5 năm 2012, BLS báo cáo rằng các họa sỹ, công nhân xây dựng và bảo trì đã kiếm được mức lương trung bình. 590 đô la; Những người bán giấy tờ kiếm được trung bình 38. 630 đô la mỗi năm.

Post Comment