in Tài chính - kinh doanh

GDP 6 tháng đầu năm 2015 tăng mạnh

Tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2015 tăng 6,11% so với cùng kỳ năm 2014.

taichinh1

Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước ta trong 6 tháng đầu năm 2015 đang tiếp tục đà phục hồi của năm 2014. Qua đó cho thấy GDP năm 2015 đã tăng 6.11% so với cùng kỳ năm 2014 và là mức tăng lớn nhất kể từ năm 2010 đến nay.

Các khu vực kinh tế đều có sự tăng trưởng rõ rệt. Cụ thể là khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 2,36%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,36%, khu vực dịch vụ tăng 6,16%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IPP) tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, nhóm ngành sản xuất và phân phối điện và công nghiệp chế biến, chế tạo đạt mức tăng mạnh nhất với lần lượt 11,2% và 10%.

Ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản giá trị sản xuất toàn ngành 6 tháng đầu năm ước đạt 489 nghìn tỷ đồng, tăng 2,41% so với cùng kỳ.

Khu vực dịch vụ tăng trưởng tốt với tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm ước tăng 9,76% so với cùng kỳ năm trước. Tổng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt trên 3,8 triệu lượt khách.

6 tháng đầu năm, cả nước có trên 14,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với vốn đăng ký gần 282,4 nghìn tỷ đồng, tăng trên 20% so với cùng kỳ. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm đạt 6,2 tỷ.

Số doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động giảm nhẹ trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, có hơn 4,7 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh.

Post Comment