in 2-tech, Du lịch

Máy tính tại sao càng ngày càng tinh xảo đẹp đẽ? -Cờ thủ

 

Cờ thủ – Máy tính điện tử thế hệ thứ nhất, thứ hai, thứ ba cũng giống như voi, sư tử và hổ, chỉ có thể “nuôi” trong môi trường đặc biệt. Do thể tích của chúng to lớn. kết cấu phức tạp, cần phải xây dựng các phòng máy cỡ lốn chuyên dùng cho chúng, và cân các chơi chắn online nhân viên chuyên môn thao tác và bảo dưỡng, cho nên chi phí cực lốn không dễ phổ cập. Vì vậy mà, chơi chắn online nâng cao tính năng của máy tính, giảm nhỏ thể tích, hạ thấp giá thành, làm cho máy tính bước ra khỏi các phòng máy, đi vào nhà máy, cửa hàng, cơ

Cờ thủ

quan, trường học và gia đỉnh, đã trỏ thành mục tiêu phấn đấu mấy chục năm của các công trình sư và nhà khoa học.

Sự thực ]à, trong 30 nãm từ 1945 đến 1975, tai game co thu mien phi máy tính điện tử hâu như cứ 10 nãm ]ại nhảy qua một thế hệ; từ thời đại đèn điện tử đến đèn bán dẫn,tai game co thu mien phi  lại đến thời đại mạch tổ hợp và thời đại mạch tổ hợp quy mô lớn và quy mô siêu lớn. Sự tiến bộ của mỗi một thế hệ, đều đâ báo hiệu thể tích và giá cả của máy tính đã giảm đi 1/10 của nguyên mầu trước, còn tóc độ tính, độ chác chắn thì ngược ỉại nâng cao lẽn 10 làn. Máy tính điện tử chính là đã trở nén nhỏ hơn và tốt hơn như thế từ năm này so với năm khác, từ thế hệ này so với thế hệ trước. Hiện nay, voi và sư tử đã biến thành thỏ con, nhà nhà đều cố thể nuôi được.

 

 

mạch tổ hợp

Cờ thủ

Đặc biệt đáng được chúc mừng là, máy tính điện tử thể hệ thứ tự đo sử dụng mạch tổ hợp quy mô siêu lớn đả thực hiện được cực tiểu hốa máy tính, Trước tiên là đáu những nãm 70? đã thực hiện việc đem các bộ phận hạt nhân cùa máy tính – “Đơn nguyên xử lý trung ương” hay còn Điểm thú vị khi chơi cờ úp gọi ỉà “Bộ xử lý trung tâm”. “Bộ xử lý trung tâm” (bao gồm hai bộ phận “bộ tính toán” và “bộ điều khiên” đật trên một phiến silic, đật tên là “bộ vi xử lý”. Loại tiểu thần tiên thần thông quảng đại này, toàn thế giới Điểm thú vị khi chơi cờ úp mỗi năm cần sản xuất hàng trăm triệu chiếc trở nên, chúng được lấp trong các loại khí cụ khoa học, cân điện tử, máy tính tiền của người bán hàng và các đồ dùng điện gia dụng; đang phát huy chức năng xử lý nhanh thông tin. Về sau, trên cơ sở bộ vi xử lý hiệu suất cao, đã lap thành các máy vi tính tinh xảo đẹp đẽ. Máy tính không chỉ cố thể đật trên bàn, thậm chí chỉ to bàng một cuốn sách. Hiện nay đã có thể kết hợp chế tạo hai bộ phạn lớn, Hđơn nguyên xử lý trung tâm” và “bộ lưu giữ” trên một phiên silic gọi là “máy đơn phiến” (máy đơn bản). Máy vi tính ngày càng nhỏ, tinh xảo đã được ứng dụng rộng rãi trong các ngành nghề, giá cả cũng hạ xuống không ngừng, cá nhân và các đơn vị bình thường cũng cố thế mua được. Gần mười năm nay, máy vi tính đã như một sự thàn kỳ tràn vào các lĩnh vực của xã hội, sự phát triển nhanh, ảnh hưởng to lớn của nđ, đã vượt qua bất kỳ kỹ thuật mới vào. Trong sản phẩm công nghiệp hiện đại, cố hơn một nủa liên quan đến máy vi tính. Nãm 1983, trong triển lãm ôtô New. York hầu như trong mỗi một chiếc xe, đều cố lắp thiết bị kèm theo máy vi tính.

Không cđ sự phổ cập lớn của máy vi tính, sẽ không thể có sản xuất và cuộc sống hiện đại. Co phải thế không các bạn nhỏ?

Post Comment